Mesleki Körlük Tuzağına Düşmeyin

Mesleki Körlük: Biz kendi konumuza çok hakim olduğumuz için, anlattığımız her şeyin karşımızdakiler tarafından da kolaylıkla anlaşılabileceği yanılgısına düşebiliriz. Hatta ne kadar şatafatlı kelimeler kullanırsak, konuya hakimiyetimizi o kadar daha iyi bir şekilde sergileyeceğimizi düşünebiliriz.

Ancak konuyla ilgili çok fazla teknik terim kullandığımızda, konuşmacı olarak bizim ve dinleyicilerimiz arasında bir mesafe oluşur ve iletişim kopar. Çünkü dinleyicilerin bizi takip etmesi ve anlaması çok zor bir hal almış olabilir.

Bir sunum veya konuşma yapmanın amacı, doğru ve verimli bilgi alışverişi ile birlikte, her iki tarafın da birbirini anlamasını sağlamak ve ortak bir noktada buluşmaktır. Teknik terimler, bu buluşmayı olumsuz yönde etkiler ve iletişimi kirletir. Sunumu veya konuşmayı hazırlarken şu soruyu kendinize sorun:

Anlattığınız konuları sizin işinizi yakından bilmeyen bir arkadaşınız veya bir çocuk, hatta büyükanneniz anlayıp kolaylıkla takip edebilir mi?


Dinleyici üzerinde olumlu etki yaratmak için sunumda aktarılacak mesajın sadeliği kadar, dilin doğru kullanımı da önemlidir. Son zamanlarda iş yaşamında sıklıkla karşılaşılan yanlışlardan bazıları (ve doğruları) şu şeklidedir:

Yapıyor Olacağım --> Yapacağım

Confirm Etmek --> Teyid Etmek

Third Party --> İş Ortakları

Focuslanma --> Odaklanma

Check Etmek --> Kontrol Etmek

Deadline --> Bitiş Tarihi

Refere Etmek --> Gönderme Yapmak

Assign Etmek --> Görevlendirmek